Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Inspiration til ture

 

Jernalderfæstningen Lyngsmose

Museets tirsdagstur den 16. maj 2017 blev ledet af museumsinspektørerne Lis Helles Olesen, Holstebro Museum og Palle Eriksen, Ringkøbing-Skjern Museum. I den røde bus kørte vi mod syd til Hover sogn. Det var en stille, grå aften og mildt; fint vejr til en aftentur.


Før vi nåede Hover by, gjorde vi holdt ved de højtliggende bronzealderhøje ”Muldhøje” på Hovervej og hørte om udgravningen af dem i 1880’erne. Her fandt man bl.a. en ualmindeligt velbevaret bronzealderhøvding (det velbevarede går mest på beklædning og genstande) i en egetræskiste. Fundet befinder sig nu på Nationalmuseet.


Efter 6 km nåede vi frem til den sjældne, befæstede jernalderlandsby kaldet ”Lyngsmose” fra omkring 100 år f. Kr. Stedet blev opdaget fra luften i 1977 og udgravet 2000-2002, og ved en ihærdig indsats fra lokale borgere og jordbesiddere er det i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum lykkedes at rekonstruere stedet i den forstand, at man har opbygget volden omkring landsbyen og ved at lægge et godt lag muld på hustomterne, viser man, hvor de 15 langhuse har ligget, og hvor store de var.


Stedet er mørkegrønt af græs, der vokser mere end de udsatte får kan klare! Som det ses på fotografiet, kan man på en af voldene stå bag et hegn og se ned i et stykke af voldgraven. Fårene kan godt lide at gå deroppe, så man skal se sig for, hvor man træder! Der er opsat plancher med beskrivelse af området, og der er en kasse med foldere. Området ejes og drives af Lyngsmoseforeningen, som man kan besøge på hjemmesiden http://lyngsmose.dk/.


Bevæbnet med kaffekander og chokoladekage begav vi os i en lang række ned til shelterpladsen nær Hover Å med udsigt til Bratbjerg Hede på den anden side af åen.

 

Siden spadserede de fleste af os ned over engen, over åen ad gangbroer og op til heden og landevejen. Lige før man når op til landevejen kan man dreje til højre og spadsere ad et hjulspor, der fortsætter i en hulvej, men derfra kan man ikke komme videre over Hover Å, så enten går man ad landevejen helt op til Hover kirke, eller man går samme vej tilbage til p-pladsen.

 

Turen kan starte der, hvor vi sluttede, for der er også en p-plads.


God tur!
Anne Sandfeld, maj 2017

 


 

 


I besættelsestidens fodspor på Viborgegnen


Museets tirsdagstur den 24. maj 2016 blev ledet af museumsforvalter Ole Melthin og museumsinspektør Esben Graugaard. To gode fortællere som vi kender dem; veloplagte og vidende.

 

Aftenens hovedtema om besættelsen bliver ikke gengivet her; den skal høres! Og det gælder også beretningerne om Bisp Gunner af hvem, der står en herlig statue på pladsen ved Asmild Kloster kirke, hugget af Erik Heide (se foto), og om stænderforsamlingerne i Viborg.


Imidlertid er det ikke nogen dårlig idé at tage en tur til Viborg. Spadsere i gaderne og betragte de fine, gamle bygninger, besøge Domkirken og Skovgaard Museet. Spise den medbragte mad i den lille gårdhave bag Museet (tidligere fængselsgård) og studere urter og blomster i Latinerhaven på den anden side af gaden. 


Det var så den 3. og sidste af forårets tirsdagsture. Den var som sædvanlig overtegnet og med den interesse, der er blandt vores medlemmer, håber vi, at Museets medarbejdere vil udbyde aftenture også næste år. Har I et forslag til en udflugt med et tema, som I gerne vil vide mere om, så kontakt Museet.


Tak til Museets medarbejdere der giver os disse oplevelser. En god forlængelse af vinterens indendørs foredrag hvor vi også mødes, hygger os og bliver klogere.


På forhåbentligt gensyn i foråret 2017!
Anne Sandfeld, maj 2016

 


 

 


De 5 Halder


Museets tirsdagstur den 10. maj 2016 blev ledet af museumsinspektør Ann Bodilsen og Jesper Hjermind, museumsinspektør i Viborg og formand for foreningen ”De 5 Halder”, som stødte til os ved Hald Hovedgård. 


Udturen gik via Karup og Frederiks, hvorfra man ad mindre veje kan køre gennem det stærkt bakkede landskab ned til Hald Sø og Niels Bugges kro, som ligger det mest idylliske sted, som tænkes kan. Bussen parkerede ved Hald Hovedgård, og med Jesper Hjermind i spidsen spadserede vi ned til kroen og ind i ”museumsområdet”. Vi var ikke de eneste. Mange havde valgt at tilbringe den varme aften i den smukke natur.


I de næste par timer fortalte Jesper Hjermind om de 3 voldsteder og de 2 herregårde  - ny viden, som er fremkommet under arbejdet med ”De 5 Halder”. Se mere herom på Viborg museums hjemmeside.

 

Først kom vi til voldstedet Gammel Hald, som regnes for det ældste, og hvorfra man har en fin udsigt over søen mod tårnet (kanonrondellen) på Hald Slot. Derefter ad smalle stier neden for Valdemars Skanse og ud til den lille halvø, til Hald Slot hvor Niels Bugge boede i 1300-tallet. Der gik vi en tur oppe på volden og endte i kanonrondellen, hvorfra man kan nyde udsigten over sø og skov – og studere en skarvkoloni  på ”fastlandet”! Pas på når I går ned ad trappen. Trinnene er slidte og glatte.


Op over bakken ved Valdemars Skanse og tilbage til Hald Hovedgård, smukt vedligeholdt; og det gælder også de omgivende bygninger, hvori bl.a. Naturskolen holder til. Vi fik mange gode beretninger om stedets historie, og heldigvis kan man som nævnt finde mere læsestof på nettet.


Hjemturen gik ad den hurtige rute op til Sjørup og ad Viborgvej til Holstebro.


God tur!
Anne Sandfeld, maj 2016

 


 

 


En aften i Geopark Vestjylland


Museets tirsdagstur den 3. maj 2016 var ikke en traditionel tur med museets egne medarbejdere. Guiden var Søren Raarup fra Geopark Vestjylland med assistance af vores museumsinspektør Mette Klingenberg.


Vi kørte mod Lemvig, forbi Blodmosen/Mangehøje Plantage med de mange hjulspor og gravhøje langs med Vilhelmsborgvej. Første stop var Lomborg kirke, hvor vi hørte om byggemetode, og de sten som alle kom hertil med isen fra Norge, især Larvik. På vej mod Bovbjerg fyr hørte vi om det bakkede landskab skabt af isen, og fremme ved fyret blev vi sendt ned på stranden for at høre om Bovbjergprofilet, som er en strækning på 6 km. Klinten ved Bovbjerg viser et snit gennem den glaciale landskabsserie omkring Hovedopholdslinjen. Det er enestående i Danmark, og sandsynligvis også i verden.

 

Vi fik mange informationer, og det gav lyst til at vide mere. Heldigvis har Geopark Vestjylland allerede en hjemmeside hvor man kan læse om projektet, som kort fortalt går ud på at fortælle os om den vestjyske geologi, om klima, kulturarv, landskab og også lokale kvalitetsprodukter så som oste.


Det var flot vejr, den aften ved havet, og kysten ved Bovbjerg fyr er altid et besøg værd, uanset årstiden. Under opholdet blev vi underholdt af 2 hang glidere, der med deres store skærme fløj tæt på skrænt, bølger og os! Solen gik ned, og så kørte vi hjem.

 

Link til omdelt kompendium.


God tur!
Anne Sandfeld, maj 2016

 


 

 


Tur til Sahl kirke og den nyrenoverede kro på Hjerl Hede


Museets tirsdagstur den 19. maj 2015 blev guidet af Helle Henningsen og Esben Graugaard. Vi skulle på en rundtur nordøst for Holstebro med første stop ved den højtliggende Handbjerg kirke, hvis ydre er under renovering. Esben Graugaard samlede os om en mindesten for Christen de Linde rejst i anledning af 300 året for hans adling. Den står til højre for kirken, når man kommer gående fra lågen.

 

Næste stop var uden for gitterporten ind til herregården Landting, hvor vi fik beretningen om stedets historie. Turen gik videre til Sahl kirke (billedet), hvor Helle Henningsen i læ af kirken fortalte om romansk bygningskunst, og siden fik vi inde i kirken en grundig gennemgang af det smukke gyldne alter.

 

Sidste stop var Hjerl Hede, hvor vi efter kaffe og kage spadserede over til kroen, hvis renovering er næsten afsluttet; indvielsen er i hvert fald sat til den 26. juni i år.


Klik på linket til guidernes kompendium og find på nettet flere oplysninger om Handbjerg kirke, Landting, Sahl kirke og naturligvis Hjerl Hede, hvis man vil vide mere, før man begiver sig af sted.

 

Link til omdelt kompendium.


God tur!
Anne Sandfeld, maj 2015

 


 

Fortidsminderne ligger lige uden for døren


Museets tirsdagstur den 12. maj 2015 blev guidet af Helle Henningsen, Mette Klingenberg og Kira Jørstad Klinkby. Emnet var nogle af de fredede fortidsminder, der fortælles om i de tre arkæologers (og Lis Helles Olesens) bog ”Fredede fortidsminder i Midt- og Vestjylland - Resultaterne af fem års eftersyn”, som udkom i december 2014, og som var Museumsforeningens julegave til medlemmerne.


Som alle Museets medarbejdere før dem var aftenens guider velforberedte. Straks efter afgang fra Museet fik turdeltagerne udleveret et kompendium med oversigt over ruten og de steder/seværdigheder, vi skulle høre mere om, og jeg synes ikke, at der er nogen grund til at gengive turens forløb, da vi kan benytte os af turledernes kompendium, som vi vedlægger.

 

Kig på filen og tag ud at se på fortidsminderne, nyd køreturen gennem Klosterheden og den flotte udsigt fra Rammedige. Slå op i ovennævnte bog og læs flere detaljer. Har du ikke bogen, kan den købes på Museet for 149 kr.

 

Link til omdelt kompendium.


God tur!
Anne Sandfeld, maj 2015

 


 

Klosterheden og hospitalsbunkeren på Ravnsbækvej


Museets tirsdagstur den 5. maj 2015 blev guidet af Michael Christensen med Esben Graugaard som medfortæller. Emnet var Rom flyveplads i Klosterhedens nordlige hjørne syd for Lemvig.


Hvad, der blev fortalt om flyvepladsens betydning under og efter besættelsen, skal ikke gengives her, blot vil jeg fremhæve at det på alle årstider er en oplevelse at komme i Klosterheden.


Kør til Linde, drej til højre i rundkørslen, derefter til venstre første gang. Så er man på Rødebrovej, som fortsætter i Gl. Landevej fra sydøst til nordvest gennem skoven.


Slut af med et besøg i Hospitalsbunkeren på Ravnsbækvej. Et skilt viser derhen fra Ringkøbingvej. Man stiller bilen/cyklen på p-pladsen, hvor der står et skovtursbord. Derfra er der 5 min. gang hen til bunkeren, som er åben og forsynet med lys og plancher om stedets historie. Hvis man vil rundt i alle kroge, kræver det en lommelygte.

En lommelygte er også god at have med sig, hvis man en sommeraften vil på sporet af bæverne ved Depotsøen og Møllesøen – og så er der jo vildtet, som man kan opleve til fods, på cykel eller siddende i en parkeret bil ved en vildtager.


God tur!
Anne Sandfeld, maj 2015

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.