Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Kalender for Holstebro Museum og Holstebro Museumsforening

Download hele sæsonprogram som PDF

 

 

Motorerne kører

Tirsdag den 17. januar, tirsdag den 14. februar og torsdag den 16. februar 2017 – alle dage kl. 13.30

V/ Henning Pedersen og Svend Jensen

 

Er du til lugten af motorolie og lyden af gamle motorer, så er disse tre eftermiddage lige noget for dig. Henning og Svend sætter gang i de gamle Holstebro Motorer, og endnu en gang vil museets gange være fyldt med en duft af røg og med lyden af de gamle motorer syngende i ørerne. Kom ned og få en snak med Henning og Svend om de gamle Holstebro Motorer.

 


 

TRODS ALT!

Onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.30

v/ Michael Christensen, researcher, Holstebro Museum

 

Den sidste tid inden befrielsen blev den mest hektiske under hele besættelsen. Tiden nærmede sig, hvor Tyskland måtte kapitulere efter stor tilbagegang på alle fronter. Problemerne for besættelsesmagten hobede sig op overalt i Danmark.

 

Mere end 250.000 flygtninge fra det østlige Tyskland strandede her i landet de sidste måneder. Langt om længe havde den hjemlige modstandsbevægelse fået stablet en brugbar organisation på benene, der aktivt kunne presse Værnemagten.


Den 5. maj 1945 var det forbi. Nu kunne freden sænke sig over Holstebro og Danmark, skulle man tro. I stedet stod Holstebro over for en massive problemer som flygtninge, retsopgør og et kolossalt oprydningsarbejde.

 


 

Rundvisning – Historien i kornet

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 14.00

 

Denne torsdag eftermiddag er der omvisning i den udstillingen ”Historien i kornet”. Museets luftfotoarkæolog, Lis Helles Olesen, viser rundt i udstillingen og fortæller om de mange aspekter af luftfotoarkæologi.


Det er gratis at deltage i omvisningen, som tager ca. en time. Efterfølgende vil der være mulighed for at købe kaffe/te og kage i museets café.

 

 

 

Foto: Peter Helles Eriksen

 


 

Museer til turisterne

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.30

v/ Anne Sofie Vemmelund Christensen, museumsinspektør, Varde Museum

 

Varde Kommune får hvert år besøg af masser af turister. Faktisk er kommunen kun overgået af København mht. antal turistovernatninger.

 

Med Museumscenter Blåvand og det kommende Danmarks Flygtninge Museum i Oksbøl er Museet for Varde By og Omegn for øjeblikket ved at etablere nye museer til disse mange turister.

 

Aftenens foredrag vil fokusere på planerne for flygtningemuseet, men også komme rundt om museet i Blåvand, der åbner i foråret 2017. Begge museer er tegnet af BIG Bjarke Ingels Group og bliver kulturelle fyrtårne i Varde kommune.

 


 

Vinterferien 2017

Højt at flyve

Mandag den 13. februar – fredag den 17. februar 2017 kl. 12-16

 

Museets store særudstilling ”Historien i kornet” handler om luftfotoarkæologi. Det lader vi os inspirere af i vinterferien, hvor det hele handler om fly. Vi skal lave fly i papir, pap og træ, og vi skal male luftfotos på små lærreder. Kom og vær med til en hyggelig vinterferieuge.


Der er gratis entré til Holstebro Museum. Du skal dog selv betale for de materialer, som du bruger.

 

Der plejer at være mange til vores vinterferiearrangementer, så også denne gang må du regne med, at der kan være ventetid. I ventetiden kan du gå på opdagelse i vores udstillinger, spille ’Jeg er arkæolog’ på museets iPads, eller du kan lave snobrød eller popcorn over bålet i haven – husk varmt tøj!

 

Der er åbent hver dag i vinterferien - også mandag – fra kl. 12-16.

 

Foto: Peter Helles Eriksen

 


 

Reformationens vugge i Viborg    

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.30

v/ Lars Agersnap, museumsinspektør, Viborg Museum

 

Forud for renoveringen af Nytorv i Viborg blev der i 2015-16 foretaget undersøgelser af Sct. Hans kirke og kirkegård, der blev nedlagt i 1529 og pladsen omdannet til torv i 1584.

 

Udgravningen afdækkede blandt andet begravelser i hundredevis og fundamenterne til en romansk kirke nordligst på torvet, hvortil var føjet et tårn mod vest og hvælv i skib og kor. Hermed dokumenteres en ganske anden grundplan end den tvivlsomme kirkebygning, som murermester Gullev tegnede i1886 på basis af sine iagttagelser ved renoveringen af torvet i 1832.

Sct. Hans kirke og Viborg var hovedcenter for Reformationen i Danmark. Det var netop i denne kirke, at Reformationens førstemand, Hans Tausen så tidligt som i 1526 holdt sine lutherske prædikener for en stadigt voksende tilhørerskare af viborgensere, indtil pladsmangel året efter tvang dem ud på kirkegården og senere ind i gråbrødrenes kirke.

 


 

Om at gøre historien levende 

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30

v/ Klaus Højbjerg, museumsinspektør, Frilandsmuseet Hjerl Hede

 

På Frilandsmuseet Hjerl Hede er der en lang tradition for at ville ”levendegøre” historien. Faktisk var museet et af de allerførste i verden, der inddrog det aktivt arbejdende menneske i museal formidling: Demonstration af historiske håndværk og arbejdsopgaver relateret til landbrug og landhusholdning blev allerede i museets barndom en del af formidlingen rettet mod det brede museumspublikum, for hvem de gamle arbejdsmetoder og teknikker var ved at gå i glemmebogen.

 

Sidenhen har forsøget på at gøre historien levende trukket eksempelvis på dramaturgien; Teater eller ”almuespil” åbnede indholdsmæssigt op til andre dimensioner end det prosaiske hverdagsliv, som demonstration af håndværk og arbejdsopgaver knytter an til. Men den almene levendegørelse på Hjerl Hede fik dog ikke et dramaturgisk tilsnit, som det skete på andre lignende museer og oplevelsescentre.

 

Ikke desto mindre er museets levendegørelse løbende blevet udviklet på forskellig vis, og i fremtiden vil der ikke være mindre behov for at museet adresserer denne opgave.

 


 

Omvisning i kommandocentralen 

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30

v/ Ole Melthin, forvalter, Holstebro Museum

 

Efterårets omvisning i kommandocentralen var en kæmpesucces, og derfor gentager vi arrangementet, så flere kan få glæde af historien.
I årene 1964 til 1968 opførtes en skjult kommandocentral til Civilforsvaret i Holstebro.

 

Bunkeren blev placeret under det ny Gymnasium på Døesvej.  Anlægget, der blev indviet 8. august 1968, kostede 350.000 kr. at opføre i datidens priser og er på ca. 200 m2. Den har egen vandboring, køkken og tre toiletter. Bunkeren var en aktiv del af Totalforsvaret helt frem til begyndelsen af 1990’erne.


Onsdag den 22. november åbnes bunkeren for besøg, hvor museumsforvalter Ole Melthin viser rundt og beretter om bunkerens funktion under Den kolde Krig.

 

Det maksimale deltagerantal er 20 personer. Tilmelding kan ske fra mandag den 16. januar 2017. Tilmelding senest mandag den 6. marts 2017 på mail info@holstebro-museum.dk eller telefon 21 18 78 69.

 

Tilmelding er bindende, hvis man ikke melder fra inden sidste tilmeldingsfrist. Det er gratis at deltage i omvisningen. Ved udeblivelse eller for sen afmelding opkræves et gebyr på 50 kr.

 

Pga. det begrænsede deltagerantal er det ikke muligt for grupper at tilmelde sig arrangementet. Grupper kan booke en omvisning mod betaling.

 


 

Villemoes – en vestjysk iværksætterhistorie  

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30

v/ Esben Graugaard, dr. phil, museumsinspektør, Holstebro Museum

 

Med afsæt i et studehandlermiljø blev de tre brødre Niels, Chresten og Andreas fra Villemoesgård i Vejrum hver især fremragende iværksættere inden for den lokale tegl-og maskinindustri. Flere af deres sønner fortsatte iværksætteriet.

 

De konstruerede en murstensmaskine, Danmarks første automatiske roeoptager og den epokegørende Vilmo-gødningsspreder. Et meget stort kildemateriale i form af korrespondance og regnskabsbøger er med til at give os et indblik i drivkræfter bag familiens engagement. Alle kom de på højskole, hvorefter de tog aktivt dele i tidens folkelige og politiske bevægelser som mejerier, elværker, landboforeninger, bestyrelser for Holstebro jernstøberi og teglværkernes brancheorganisationer.


En fortælling om mennesker, der ville forandre Danmark – ikke blot for at tjene penge – men fordi højskolen havde lært dem at tage ansvar for lokalsamfundet. Et lærestykke også i vores tid?

 


 

Vi lukker - sidste chance    

Lørdag den 8. april – mandag den 17. april 2017

 

Efter påske lukker Holstebro Museum, så vi kan bygge om og lave nye udstillinger. Derfor har vi gratis entré hele påsken fra lørdag den 8. april til og med den 17. april.

 

Kom ned og se din yndlingshistorie eller din yndlingsgenstand, inden vi pakker den ned. Nyd den flotte udstilling ”Historien i kornet” eller følg Fru Nedergaard gennem besættelsestidens Holstebro. Påsken er din sidste chance.

Du kan også gøre et kup i museumsbutikken. Der er oprydningsudsalg med vilde priser.

 

Fortidens og fremtidens museum  

Mandag den 17. april 2017 kl. 14.00-15.30
Med museumsinspektørerne Ann Bodilsen og Esben Graugaard, tidligere formand for bestyrelsen Viktor Hedegaard og tidligere forvalter Finn Lillelund

 

2. påskedag har du mulighed for en hyggelig eftermiddag på Holstebro Museum, hvor Esben Graugaard indledningsvist vil berette om Holstebro Museums historie til i dag.

 

Herefter vil Ann Bodilsen fortælle om planerne for ombygningen af museet og de nye udstillinger.

 

Afslutningsvis overtager Finn Lillelund og Viktor Hedegaard med anekdoter fra deres tid ved Holstebro Museum.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage i caféen, som kan nydes, mens der fortælles.

 

 

 

 


 

Medlemsarrangement: Guidet rundvisning på Dragonmuseet

Fredag den 21. april 2017 kl. 14.00

 

Denne eftermiddag vil regimentets medarbejdere viser rundt og fortæller om museet og udstillingerne. Vi mødes på Dragonmuseet, som ligger i kælderen i hovedbygningen på Holstebro Kaserne. Du henvender dig i porten, fortæller om dit ærinde, og vagten guider dig videre.


Tilmelding senest fredag den 7. april på mail info@holstebro-museum.dk eller telefon 21 18 78 69. Tilmelding er bindende.

 

Arrangementet er gratis og kun for Museumsforeningens medlemmer. Læs mere om Dragonmuseet på www.dragonmuseum.dk

 


 

Tirsdagsture i maj

Jernalderfæstningen Lyngsmose

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18.30

Med museumsinspektør Palle Eriksen, Ringkøbing-Skjern Museum og museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum

Turen går sydpå til Hover sogn, hvor der er sket noget ganske usædvanligt. Her har vi fået et nyt fortidsminde – en rekonstruktion af en jernalderlandsby, som for omkring 2000 år siden lå her befæstet med vold og voldgrav.


Landsbyen blev udgravet i 2000-2002 og rekonstrueret for et par år siden. Lyngsmose-fæstningen er sammen med Borremose ved Års vores ældste borge. Lederen af udgravningen, museumsinspektør Palle Eriksen, vil fortælle om Lyngsmose og sætter den ind i et lokalt og europæisk perspektiv. Der berettes også om baggrunden for Lyngsmoses genopførelse, der er båret igennem af lokale ildsjæle og fonde.


Vi skal ud at gå en tur i det naturskønne område ved Hover Å, hvor stier og en bro over åen binder området sammen med de flotte gravhøje og hulveje på nordsiden af åen.
Vi nyder aftenkaffen et passende sted undervejs.

 

Se mere her!

 


 

Tirsdagsture i maj

Mejrup 

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 18.30

Med museumsinspektør Astrid Skou Hansen, Holstebro Museum

 

Igennem de sidste år har vi på Holstebro Museum fløjet, boret, læst, lyttet, målt og ikke mindst gravet os til en masse ny viden om området omkring Mejrup.

 

Tag med på en kombineret bus og gåtur i og omkring Mejrup og bliv klogere på forhistoriens kulturlandskab, med spredte huse, landsbyer, store marksystemer, gravhøje, hulbælter og hulveje.

 

Vi skal bl.a. besøge kirkegården og høre mere om gravhøjen, der for nylig er blevet dateret af Nationalmuseet, se området ved Lille og Store Tovstrup, hvor vi har udgravet over 200 huse fra jernalder og middelalder og gå en tur langs åen.

 

Undervejs finder vi et sted, hvor vi kan indtage aftenkaffen i det fri.

 

Se mere her!

 


 

 


En cykeltur mod nordvest

Onsdag den 14. juni 2017 kl. 17.00

Med museumsinspektørerne Ann Bodilsen og Esben Graugaard, begge Holstebro Museum

 

Vi mødes ved Døeshøjene, hvor der fortælles om de mange høje og Bjergmanden, der siges at bo i en af dem. Herfra går turen til Naur kirkegård, hvor historierne om den første stamhusbesidder Jermiin til Ausumgård og foregangsmanden lærer Sidelmann får ord med på vejen. Og så skal vi høre lidt om, hvad luftfotoarkæologien kan fortælle om området rundt om kirken.

 

Over Krunderup cykler vi op til Blodmose, hvor vejspor og høje fortæller historie om oldtid og studedrivere. Herfra går turen til Sir Lyngbjerge, den vigtigste folkelige mødeplads i Ringkøbing amt.  De mange mindesten her minder om det moderne Danmarks fødsel.

 

Ned ad bakkerne til Vejrum kirkegård, hvor der fortælles iværksætterhistorie ved Villemoes-familiens store gravsted. Og vi får svar på, hvorfor der er et stort hul i kirkens dør! Sydpå forbi Ausumgård, Vestjyllands sidste stamhus, hvor historien om Jermiin fra Naur kirkegård afsluttes. Og vi skal høre om resultaterne af de seneste års udgravningerne ved Ausumgård. Og så går turen ellers hjemad ad Ausumvej.


Turens længde: knap 25 kilometer. Medbring en madpakke og noget at drikke. Turen er gratis, da man selv skal levere trækkraft.

 

Vi mødes ved parkeringspladsen på Langemettevej kl. 17.00. Der er ikke tilmelding!

 


 

 

 

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.