Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Historier om Danmark

Fyraftensture

I 2017 sendes DRs store nye satsning ”Historien om Danmark”, og seriens første seks afsnit sendes søndag aften i løbet af foråret. Med Lars Mikkelsen som vært føres vi gennem Danmarkshistorien fra den ældste stenalder til den allernærmeste nutid.


Sidst DR fortalte Danmarkshistorie for danskerne var i 1982 med Erik Kjersgaard som vært, siden er der sket meget – ikke mindst i perioden fra 1982 og til i dag, men vi har også fået masser af ny viden om vores tidlige historie, bla. takket være mange naturvidenskabelige metoder.


På Holstebro Museum vil vi gerne gøre ”Historien om Danmark” nærværende og lokal. Derfor følger vi op med et fyraftensarrangement tirsdag eftermiddag efter DR’s udsendelse om søndagen. Vi mødes ved et lokalt fortidsminde, og hører om, hvordan de store temaer fra søndagens udsendelser kommer til udtryk helt lokalt.

 

For de seks fyraftensture gælder følgende:
Det er gratis at deltage i samtlige fyraftensture. Man møder selv op på mødestedet, som er angivet i beskrivelsen af de enkelte ture. Turene tager ca. 1 time.

 


 

 


Stenalder

Kom med på en gåtur i fortidens landskab - Ældre og yngre stenalder ved Kilen  

Tirsdag den 4. april kl. 17.00

Med museumsinspektør Mette Klingenberg, Holstebro Museum og naturskoleleder Peter Gammelmark Thing, Naturstyrelsen

 

Denne eftermiddag skal vi en tur til området omkring Naturskolen på Kjærgårdsmøllevej, hvor vi skal gå i ældgamle hulvejsspor ved toppunktet af smeltevandskeglen fra Kilen tunneldalen. Landskabet er stærkt præget af den sidste istid, hvor sporene af flettede floder fra den sidste afstrømning fra gletsjerporten tydeligt ses.


Danmarks ældste historie udspiller sig ikke kun i geologien i området, men også i adskillelige fund fra stenalderen. Her skal særligt nævnes fundet af to Sarupanlæg eller såkaldte systemgrave. Et Sarupanlæg har sandsynligvis fungeret som en kultplads, der var placeret på en forhøjning.


Alt dette og meget mere skal vi se nærmere på i det storslåede landskab med de mange slugter. Kom med og bliv klogere på stenalderens spor i landskabet i et område, som er mærket af fortidens kraftige klimaforandringer.

 

Mødested: P-pladsen på Kjærgårdsmøllevej nord for Naturskolen, 7600 Struer.

 


 

 


Bronze og jernalder

Tirsdag den 11. april kl. 17.00

Med museumsinspektør Astrid Skou Hansen, Holstebro Museum

 

I dette afsnit af "Historien om Danmark" er temaet krig. Nogle af de tidligste vidnesbyrd om ufred i Vestjylland er hulbælterne fra den tidlige jernalder.

 

Vi mødes ved Rammedige og går en tur, imens vi hører om, hvad de mange hulbælter i Vestjylland kan fortælle om krig, ufred, grænser og godt naboskab i den tidlige jernalder. 

 

Mødested: P-pladsen ved Ramme Dige

 


 

 


Vikingetid

Palisade, langhuse og grave med tag på – Vikingetid ved Luren i Mejrup     

Tirsdag den 18. april kl. 17.00
Med museumsinspektørerne Lotte Bach Christensen og Martin Risvig, Holstebro Museum og agronom Torben Høj Nielsen, Holstebro Kommune

 

I forbindelse med en kommunal udstykning blev der henover vinteren 2014/2015 udgravet et større område med huse fra sen vikingetid og middelalder. Husene lå på et fremskudt næs nord for Storåen ved Mejrup øst for Holstebro. Bebyggelsen var mod vest afskærmet af en mindst 380 m lang palisadegrøft. Palisaden er med til at indikere, at bebyggelsen må have været betydningsfuld.


Kom med på en tur rundt i det nye boligområde og få et indblik i, hvad der skjulte sig under jorden. Området har en spændende forhistorie og har været beboet i flere tusinde år – specielt fra vikingetiden er der flere fund, der peger på, at området har haft en særlig karakter, og at der måske har boet en betydningsfuld familie på stedet. Hvem ved - måske var Mejrup et sted, hvor magten samledes i vikingetiden?

 

Mødested: For enden af Luren, Mejrup, 7500 Holstebro.

 


 

 


Den tidlige middelalder

Tvis Kloster og internationale forbindelser   

Tirsdag den 25. april kl. 17.00
Med museumsinspektør Ann Bodilsen, Holstebro Museum


Den 24. marts 1163 sad Buris Henriksen i sin gård omgivet af fornemme gæster. Det var ud over den danske konge, Valdemar 1., to biskopper, tre cistercienserabbeder og adskillige stormænd. De var samlede for at bevidne og besegle Buris Henriksens oprettelse af et cistercienserkloster i Tvis.


Cistercienserklostrene var nemlig et stort og fasttømret netværk af klostre spredt over hele Europa, og dette fællesskab blev Tvis en del af.


På turen rundt i området omkring Tvis Kloster skal vi høre om klosterets historie, og om hvad de internationale forbindelser betød for spredningen af viden og ny teknologi i middelalderens Danmark

 

Mødested: P-pladsen ved Tvis Kloster

 


 

 


Den sene middelalder

Middelalderborgen Vosborg   

Tirsdag den 2. maj kl. 17.00
Med museumsinspektør Helle Henningsen, Holstebro Museum

 

Tag med på en guidet tur til det sted, hvor middelalderborgen Vosborg engang lå, og hør den spændende beretning om borgens historie og om, hvordan den for få år siden blev genfundet og udgravet.


I 1341 satte ridder Niels Bugge et stort, nyt borgbyggeri i gang tæt på Storåens udmunding i Nissum fjord. Bugge havde overtaget Vosborg gods efter kongen, og det var en rigtig ridderborg, der gradvist voksede frem i det flade, fugtige område.


Niels Bugge var en af sin tids mægtigste og rigeste mænd, og den nye borg afspejlede hans status og magt. Vosborg gik i arv til Bugges efterkommere, og frem til midten af 1500-tallet fulgte de magtfulde slægter Vendelbo, Podebusk og Gyldenstjerne efter hinanden som ejere af Vosborg.


En voldsom stormflod i 1593 fjernede effektivt de sidste rester af Vosborg fra jordens overflade og med tiden gik borgens placering i glemmebogen. Takket være en intens, tværfaglig indsats i årene 2008-2010 er Bugges borg nu genfundet, udgravet og dens historie fuldt afdækket.


NB! Der er ikke noget synligt tilbage af borgen.
Vi skal gå i let kuperet terræn, hvor der kan stå noget vand, så tag kraftigt fodtøj på.

 

Mødested: Vi mødes ud for Moesgårdvej 2, 6990 Ulfborg (lige før banen) og kører i samlet kortege ad markvejen ud det sted, hvor Vosborg lå i middelalderen. 

 


 

 


Renæssance

Fyraftenstur til Danmarks ældste bondegård, Vinkelgården


Tirsdag den 22. august kl. 17.00
Med museumsinspektør Helle Henningsen, Holstebro Museum

 

Vinkelgården på Frilandsmuseet Hjerl Hede er intet mindre end Danmarks ældste, bevarede gård og i manges bevidsthed symbolet på en dansk bondegård fra senmiddelalder/renæssance.


Vinkelgården, der oprindeligt hed Søgård, stammer fra landsbyen Vinkel øst for Viborg. Den blev nedtaget i 1920’erne og genopført på Hjerl Hede, hvor den stod færdig i 1930. Inden nedtagningen blev bygningen studeret nøje og beskrevet af eksperter fra Nationalmuseet. De blev hurtigt klar over, at gårdens ældste dele stammede fra 1500-tallet.


Selv om Vinkelgården gennem århundrederne var blevet bygget om flere gange, valgte man på Hjerl Hede at genopføre den, som den formentlig så ud i 1500-tallet.


Tag med på en fyraftenstur til Vinkelgården og hør om dens spændende historie i 1500- og 1600-tallet – den periode, der også kaldes Renæssancen.

 

Mødested: Ved hovedindgangen på Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup.

 

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.