Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Onsdagsforedrag på Holstebro Museum

 

Holstebro Museumsforening arrangerer i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet følgende foredrag, hvor medlemmer af Holstebro Museumsforening har gratis adgang. For ikke medlemmer koster det 50 kr. Foredragene begynder kl. 19.30 i foredragssalen på Holstebro Museum. I pausen er der mulighed for at købe kaffe/te med kage.

 

Bemærk, der er plads til 90 personer i foredragssalen. Det er ikke muligt at forudbestille billetter.

 


 

 

TRODS ALT! 

Onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.30

v/ Michael Christensen, researcher, Holstebro Museum

 

Den sidste tid inden befrielsen blev den mest hektiske under hele besættelsen. Tiden nærmede sig, hvor Tyskland måtte kapitulere efter stor tilbagegang på alle fronter. Problemerne for besættelsesmagten hobede sig op overalt i Danmark. Mere end 250.000 flygtninge fra det østlige Tyskland strandede her i landet de sidste måneder. Langt om længe havde den hjemlige modstandsbevægelse fået stablet en brugbar organisation på benene, der aktivt kunne presse Værnemagten.


Den 5. maj 1945 var det forbi. Nu kunne freden sænke sig over Holstebro og Danmark, skulle man tro. I stedet stod Holstebro over for en massive problemer som flygtninge, retsopgør og et kolossalt oprydningsarbejde.

 

 

 

 

 


 

 

Museer til turisterne

           
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.30

v/ Anne Sofie Vemmelund Christensen, museumsinspektør, Varde Museum

 

Varde Kommune får hvert år besøg af masser af turister. Faktisk er kommunen kun overgået af København mht. antal turistovernatninger. Med Museumscenter Blåvand og det kommende Danmarks Flygtninge Museum i Oksbøl er Museet for Varde By og Omegn for øjeblikket ved at etablere nye museer til disse mange turister.

 

Aftenens foredrag vil fokusere på planerne for flygtningemuseet, men også komme rundt om museet i Blåvand, der åbner i foråret 2017. Begge museer er tegnet af BIG Bjarke Ingels Group og bliver kulturelle fyrtårne i Varde kommune.

 

 


 

 

Reformationens vugge i Viborg - Udgravninger af den middelalderlige Sct. Hans kirke og kirkegård

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.30

v/ Lars Agersnap, museumsinspektør, Viborg Museum

 

Forud for renoveringen af Nytorv i Viborg blev der i 2015-16 foretaget undersøgelser af Sct. Hans kirke og kirkegård, der blev nedlagt i 1529 og pladsen omdannet til torv i 1584.

 

Udgravningen afdækkede blandt andet begravelser i hundredevis og fundamenterne til en romansk kirke nordligst på torvet, hvortil var føjet et tårn mod vest og hvælv i skib og kor. Hermed dokumenteres en ganske anden grundplan end den tvivlsomme kirkebygning, som murermester Gullev tegnede i 1886 på basis af sine iagttagelser ved renoveringen af torvet i 1832.


Sct. Hans kirke og Viborg var hovedcenter for Reformationen i Danmark. Det var netop i denne kirke, at Reformationens førstemand, Hans Tausen så tidligt som i 1526 holdt sine lutherske prædikener for en stadigt voksende tilhørerskare af viborgensere, indtil pladsmangel året efter tvang dem ud på kirkegården og senere ind i gråbrødrenes kirke. 

 

 


 

 

Om at gøre historien levende    

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30

v/ Klaus Højbjerg, museumsinspektør, Frilandsmuseet Hjerl Hede

 

På Frilandsmuseet Hjerl Hede er der en lang tradition for at ville ”levendegøre” historien. Faktisk var museet et af de allerførste i verden, der inddrog det aktivt arbejdende menneske i museal formidling: Demonstration af historiske håndværk og arbejdsopgaver relateret til landbrug og landhusholdning blev allerede i museets barndom en del af formidlingen rettet mod det brede museumspublikum, for hvem de gamle arbejdsmetoder og teknikker var ved at gå i glemmebogen.

 

Sidenhen har forsøget på at gøre historien levende trukket eksempelvis på dramaturgien; Teater eller ”almuespil” åbnede indholdsmæssigt op til andre dimensioner end det prosaiske hverdagsliv, som demonstration af håndværk og arbejdsopgaver knytter an til. Men den almene levendegørelse på Hjerl Hede fik dog ikke et dramaturgisk tilsnit, som det skete på andre lignende museer og oplevelsescentre.

 

Ikke desto mindre er museets levendegørelse løbende blevet udviklet på forskellig vis, og i fremtiden vil der ikke være mindre behov for at museet adresserer denne opgave. 

 

 


 

 

Villemoes – en vestjysk iværksætterhistorie

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30

v/ Esben Graugaard, dr. phil, museumsinspektør, Holstebro Museum

 

Med afsæt i et studehandlermiljø blev de tre brødre Niels, Chresten og Andreas fra Villemoesgård i Vejrum hver især fremragende iværksættere inden for den lokale tegl-og maskinindustri. Flere af deres sønner fortsatte iværksætteriet. De konstruerede en murstensmaskine, Danmarks første automatiske roeoptager og den epokegørende Vilmo-gødningsspreder.

 

Et meget stort kildemateriale i form af korrespondance og regnskabsbøger er med til at give os et indblik i drivkræfter bag familiens engagement. Alle kom de på højskole, hvorefter de tog aktivt dele i tidens folkelige og politiske bevægelser som mejerier, elværker, landboforeninger, bestyrelser for Holstebro jernstøberi og teglværkernes brancheorganisationer.


En fortælling om mennesker, der ville forandre Danmark – ikke blot for at tjene penge – men fordi højskolen havde lært dem at tage ansvar for lokalsamfundet. Et lærestykke også i vores tid? 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.