Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Danefæ

Har du fundet noget?

Herunder kan du læse nærmere om, hvordan du forholder dig, hvis du har fundet oldsager og hvordan det afgøres, om der er tale om danefæ.

 

Oldsager - altså genstande fra fortiden - som findes i forbindelse med anlægsarbejde, eller opsamles på mere tilfældig vis, vil ofte have en kulturhistorisk betydning. Hvis man mener at have fundet en sådan genstand, kontaktes det lokale museum, så en bestemmelse og registrering af fundet kan foretages. I langt de fleste tilfælde vil man efterfølgende kunne få genstanden med hjem, men den er nu registreret i vores databaser og kan således indgå i vores viden om lokalområdet og i vores forskning.

 

Hvad er danefæ? 

I helt særlige tilfælde vil genstanden kunne erklæres for danefæ. Danefæ er betegnelsen for såkaldt "herreløst gods" og kan være såvel genstande af ædelmetaller som genstande af flint, ben og tak mv. Også i disse tilfælde indleveres genstandene på det lokale museum, hvorfra genstandene videresendes til Nationalmuseet. På Nationalmuseet foretages en vurdering af, om genstanden skal erklæres for danefæ. Danefæ er statens ejendom, men til gengæld modtager man en dusør for fundet.

 

Du kan læse mere om danefæ i den folder, Nationalmuseet har udarbejdet: "Hvad er danefæ". Find folderen her!

Bestemmelserne om danefæ er fastlagt i Museumslovens kapitel 9.

 

Håndtering af fund
Du må ikke rengøre eller pudse metalgenstande, inden de indleveres til museet. Du risikerer at ødelægge dekoration på genstandens overflade, eller at sætte nedbrydningsprocesser i gang i det gamle metal. Genstande af jern fra oldtid og middelalder bør afleveres til museet hurtigst muligt, så de kan pakkes på en måde, der forhindrer nedbrydning.

 

Indlevering af danefæ til museet

Hvis du har fundet noget, som kan være danefæ fra oldtid eller middelalder i Struer, Holstebro og Lemvig kommuner, skal det indleveres til Holstebro Museum. Du kan kontakte os på telefon 21 18 80 04 eller skrive til  astrid.hansen@holstebro–museum.dk og aftale et møde. Danefæ kan kun afleveres til museet efter forudgående aftale.


Museet sender genstandene videre til Nationalmuseet, som afgør, om der er tale om danefæ og udbetaler derefter danefædusør.

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.